PROJECTES

Tots els projectes del nostre ecosistema han de ser sostenibles, replicables i escalables. L’objectiu sempre és aplicar solucions innovadores basades en la natura per generar models de negoci viables que permetin restaurar i millorar de manera sostenible el capital natural marí.

Tots els projectes han de conduir a un augment de la resistència de la biodiversitat, la biomassa i els ecosistemes i contribuir a la captació i emmagatzematge natural de carboni.

PROJECTES DESENVOLUPATS ACTUALMENT PER SEASTAINABLE VENTURES: