Política de privacitat

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament Europeu de Protecció de Dades – RGPD (UE) 2016/679 – us informem que l’aportació de les dades personals que se sol·licitin per mitjà del present formulari passaran a formar part d’un fitxer de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de SEASTAINABLE VENTURES S.L per tal de demanar dades per a la consulta o la sol·licitud dels serveis que vostè ens està sol·licitant.

Vostè presta el seu consentiment exprés per rebre comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, referits als nostres serveis, invitacions a esdeveniments i altres informacions que poden resultar del vostre interès.

Vostè presta el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin cedides a altres empreses del Grup Empresarial SEASTAINABLE VENTURES SL, sent cadascuna d’elles entitats independents i jurídicament separades, exclusivament amb les finalitats expressades anteriorment.

Únicament transferirem les dades de caràcter personal a què tinguem accés, a altres firmes SEASTAINABLE VENTURES o proveïdors de serveis d’IT en relació amb qualsevol de les finalitats establertes en aquesta clàusula. Alguns dels destinataris poden estar ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu. Durem a terme aquestes transferències només quan tinguem una base legal per fer-ho, o quan el destinatari: (i) estigui en un país o organització que brindi un nivell adequat de protecció; o (ii) hagi signat un acord que garanteixi que complirà amb els requeriments establerts a la UE per a la transferència de dades personals a processadors fora de la UE.

Us informem que guardarem les dades pel temps en què siguin pertinents per complir els fins per als quals s’han demanat.

Finalment, us comuniquem que podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició i portabilitat de les vostres dades personals, que podreu exercitar mitjançant petició escrita dirigida a les oficines de la companyia situades a Barcelona, Rambla de Catalunya 14, 7 planta, o a través de la següent adreça de correu electrònic info@seastainableventures.com. acompanyant còpia del seu D.N.I. o document que us identifiqui.