Avís legal

Dades Generals

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

SEASTAINABLE VENTURES SL està domiciliada al carrer Rambla Catalunya 14, 7 planta, amb CIF B66888967. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Vol 45671, Foli 75, Full B495286 i Inscripció 1.

Al web www.seastainableventures.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre Economia Blava.

El seu principal objectiu és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen.

Condicions d’ús

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del web de www.seastainableventures.com implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web.

Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

Responsabilitats

SEASTAINABLE VENTURES SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els art.11 i 16 de la LSSI-CE, (SEASTAINABLE VENTURES SL) es compromet a la retirada o si escau bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Tampoc l’empresa es farà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, SEASTAINABLE VENTURES SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

Propietat intel·lectual i industrial

SEASTAINABLE VENTURES SL és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa .

Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de SEASTAINABLE VENTURES SL

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a SEASTAINABLE VENTURES SL de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de (SEASTAINABLE VENTURES SL) són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen al web de SEASTAINABLE VENTURES SL a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Barcelona ,renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.